help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Burgerlijk Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/04/2019
Aard van de akte: Wetboek
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/05/2019
Pagina:46353
  • 05/07/2022 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de Titels 5 tot 8 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek zoals laatst gewijzigd bij W 12/07/2021 (BS 20/07/2021)
  • 13/05/2022 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van Boek 3, Titel 4 (art. 3.68 tot 3.100) van de akte zoals laatst gewijzigd bij de W 20/12/2020.
  • 15/03/2022 (Duitse vertaling)
    Boek 3, Titels 1 tot 3
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Wat betreft de bepalingen van het boek 8 zoals ingevoegd door de oorspronkelijke W 04/02/2020: 01/09/2021, behalve het art. 3.30, §1, 3°, 5° en 7°, en §2, tweede lid: te bepalen door de Koning en uiterlijk op 01/07/2022 (W 04/02/2020, art. 40)

Wat betreft de bepalingen van het boek 8 zoals ingevoegd door de oorspronkelijke W 13/04/2019: 01/11/2020, behalve deze bepalingen:
- Art. 8.15, tweede lid: op de datum bepaald in art. 26, eerste lid, 2°, van de W 06/05/2009 'houdende diverse bepalingen' (W 13/04/2019, art. 75, tweede lid), namelijk op de datum te bepalen door de Koning;
- Art. 8.26, § 1, 1°, tweede lid: op de datum bepaald in art. 26, eerste lid, 3°, van de W 06/05/2009 'houdende diverse bepalingen' (W 13/04/2019, art. 75, tweede lid), namelijk op de datum te bepalen door de Koning en uiterlijk op 01/01/2020.

Opmerkingen 1) Het nieuw Burgerlijk Wetboek bestaat uit de volgende boeken (W 13/04/2019, art. 2):
1° boek 1. Algemene bepalingen;
2° boek 2. Personen, familie en relatievermogensrecht;
3° boek 3. Goederen;
4° boek 4. Nalatenschappen, schenkingen en testamenten;
5° boek 5. Verbintenissen;
6° boek 6. Bijzondere overeenkomsten;
7° boek 7. Zekerheden;
8° boek 8. Bewijs;
9° boek 9. Verjaring.

2) Boek 8 ("Bewijs") van dit wetboek staat onder het artikel 3 van de W 13/04/2019.

Bijlage bij
Aard Datum    
W 13/04/2019  
W 04/02/2020  
W 28/04/2022  
W 28/04/2022