help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 maart 2019 houdende uitvoering van artikel 21, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/03/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/04/2019
Editie:2
Pagina:35512
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 65555
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2019

Periode van geldigheid van 01/01/2019 tot ...