help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en regeling van de rechtspositie van het personeel - Vlaams personeelsstatuut


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/11/1993
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/12/1993
Pagina:27197
  • 19/03/1994 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
Advies van de Raad van State 22523
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie art. XV 5

Periode van geldigheid van ... tot 01/07/2002