help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 januari 2019 betreffende de legitimatiekaart van de ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de federale politie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/01/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/02/2019
Pagina:12771
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 64826 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 64826
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 11/02/2019 tot ...