help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 december 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 februari 2018 betreffende de toekenning van subsidies door Enabel en de controle erop


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/12/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/01/2019
Pagina:2856
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 64619 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 64619
Inwerkingtreding / Uitwerking 16/01/2019 ("de dag volgend op de bekendmaking")

Periode van geldigheid van 16/01/2019 tot ...