help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 9 juni 1993 - Gewestplan Oudenaarde - Gedeeltelijke herziening


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Recours au Conseil d'Etat
N° Rôle
Gén.
Objet Arrêt en suspension Arrêt au fond  
66309 (10/11/1995) SCHORSING - NIETIGVERKLARING besluit van 01/06/95 houdende vaststelling van een gedeelte van het gewestplan Oudenaarde op het grondgebied van de gemeenten Oudenaarde Nazareth en Deinze.
72213 04/03/1998
Afstand Vernietiging Verwerping overige bekendmaking