help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 maart 2018 waarbij aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201) ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/03/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/04/2018
Pagina:33741
Advies van de Raad van State 63117
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 16/04/2018 tot ...