help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/2018
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/03/2018
Editie:1
Pagina:31197
Advies van de Raad van State 62721
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2018 ("op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Art. 367 en 368: 01/01/2016 (art. 490)

Overgangsbepalingen: art. 475 tot 485, art. 487 en 489

Periode van geldigheid van 01/01/2016 tot ...
Opmerkingen 1) Art. 341: niet toepasselijk op de ambtenaren afkomstig van de Brusselse Agglomeratie (art. 486);
2) Bijlagen : genummerd in Romeinse cijfers (I, II, III en IV) maar de bijlagen zelf zijn deels genummerd in Romeinse cijfers (I en II) en Arabische cijfers (3 en 4). Voor de nummering wordt er voorrang gegeven aan deze die voorkomt in het beschikkend gedeelte. De analyse vermeldt dus enkel Romeinse cijfers.