help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Beslissing van 5 april 1990 - Vaststelling einde onmogelijkheid tot regeren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/04/1990
Aard van de akte: Beslissing
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/04/1990
Editie:2
Pagina:6594
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 05/04/1990

Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Zie besluiten van 04/04/1990 en 05/04/1990