help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 30 juni 2017 tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wat betreft de begroting


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/06/2017
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/07/2017
Pagina:72970
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/2017 ("op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/08/2017 tot ...