help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 mei 2017 tot invoeging van artikel 134septies in de Nieuwe gemeentewet, teneinde de Burgemeester toe te staan over te gaan tot sluiting van de inrichtingen waarvan vermoed wordt dat er terroristische activiteiten plaatsvinden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/05/2017
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/06/2017
Pagina:65244
Advies van de Raad van State 59402 + 61144
Inwerkingtreding / Uitwerking Gekozen datum van inwerkingtreding: 10de dag na de eerste bekendmaking (wat de inhoud betreft, is er geen verschil tussen de bekendmakingen van 16/06/2017 en 21/06/2017)

Periode van geldigheid van 26/06/2017 tot ...
Opmerkingen De referenties naar de parlementaire stukken (Kamer van Volksvertegenwoordigers), zoals bekendgemaakt in het BS van 16/06/2017, zijn onjuist.