help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 25 december 2016 houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/12/2016
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/2016
Pagina:91950
Advies van de Raad van State 59943
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2018 (uiterste datum) ("op de dag van inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake")
Art. 31 tot 33: 09/01/2017 ("op de tiende dag na de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad")
Art. 36: oorspronkelijk bepaald op 01/01/2018 ("op de dag van inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake") en vervroegd op 31/12/2016 (zie het artikel 70/1 van de voorliggende wet)
Art. 68: 09/01/2017 ("op de tiende dag na de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad")

Overgangsbepalingen: art. 69

Periode van geldigheid van 01/01/2018 tot ...