help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016 betreffende het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 30/08/2016
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 12/09/2016
Edition:1
Page:61261
Avis du Conseil d'Etat 59654
Entrée en vigueur / Effet 02/09/2016
Art. 10 tot 16: 01/09/2017
Art. 17: 31/08/2016
Art. 22 en 23: 01/09/2017
Art. 24: 31/08/2016
Art. 25 en 28: 01/09/2017


Période de vigueur du 31/08/2016 au ...
Remarques Art. 15 "schrapt" uitdrukkelijk art. 17 van BVR 26/04/1990 maar dit art. 17 wordt ook tegelijkertijd vervangen door art. 14. De prioriteit werd gegeven aan de vervanging en de opheffing verschijnt niet in de analyse.