help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 20 november 2015 houdende instemming met: het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Russische Federatie over het wegvervoer, ondertekend te Moskou op 2 maart 2007


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/11/2015
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/11/2015
Editie:2
Pagina:71029
Advies van de Raad van State 55132
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 07/12/2015 tot ...