help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/10/2015
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/11/2015
Editie:1
Pagina:70412
Advies van de Raad van State 58186
Inwerkingtreding / Uitwerking Art.1: dag van bekendmaking
Art. 2: datum van goedkeuring door de federale ministerraad
Art. 3: dag van bekendmaking
Art. 4, 1°: 01/01/2014
Art. 4, 2°: dag van bekendmaking
Art. 5 en 6: 01/01/2016
Art. 7 tot 9: datum van goedkeuring door de federale ministerraad
Art. 9bis: 10de dag na bekendmaking
Art. 10: datum van goedkeuring door de federale ministerraad
Art. 10bis: 10de dag na bekendmaking
Art. 11 tot 15: datum van goedkeuring door de federale ministerraad
Art. 16 en 17: dag van bekendmaking
Art. 18: datum van goedkeuring door de federale ministerraad
Art. 19: dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot ...