help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2015 - Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Oosterweelverbinding - wijziging"


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Recours au Conseil d'Etat
N° Rôle
Gén.
Objet Arrêt en suspension Arrêt au fond  
216424 (14/07/2015) Nietigverklaring 1. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2015 houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding - wijziging 2. Het Besluit van de dienst MER dd. 27.04.2012 houdende vaststelling van de richtlijnen plan-milieueffectrapportage voor de Oosterweelverbinding en houdende goedkeuring van het team van MER-deskundigen genoemd in de kennisgeving 3. De besluiten van de dienst MER dd. 26.07.2012 30.05.2013 30.08.2013 en 28.10.2013 houdende vaststelling van de aanvullende bijzondere richtlijnen milieueffectrapportage Plan-MER: Oosterweelverbinding 4. Het Besluit van de dienst MER van 10 februari 2014 houdende goedkeuring van het plan-milieueffectrapport 5. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2014 houdende principiële beslissing inzake de derde Scheldekruising: tracékeuze en bijhorende uitvoeringsvariant en exploitatievariant 6. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding-wijziging
239790 07/11/2017
Afstand
216142 (16/06/2015) Schorsing - Nietigverklaring + SCHORSING DD 4/12/2015 Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2015 houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Oosterweelverbinding - wijziging'. (BS van 16/4/2015) 232434 06/10/2015
Inwilliging tussenkomst Verwerping
233791 09/02/2016
Afstand
216114 (12/06/2015) Nietigverklaring Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2015 houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding - wijziging . (Besluit Vlaamse Regering 20 maart 2015 Staatsblad 16 april 2015)
241119 27/03/2018
Verwerping
215774 (08/05/2015) Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2015 - Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding - wijziging
239791 07/11/2017
Verwerping
215660 (24/04/2015) Nietigverklaring Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2015 houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding - wijziging . (Besluit Vlaamse Regering 20 maart 2015 Staatsblad 16 april 2015)
239789 07/11/2017
Afstand