help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van verscheidene internationale akten houdende technische voorschriften inzake schepen en de zeevaart


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/04/2014
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/05/2014
Pagina:39637
Advies van de Raad van State 47092
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Buitenwerkingtreding: (1) Uiterste datum (W 08/05/2019, art. 141, tweede lid); (2) Overgangsbepalingen (W 08/05/2019, art. 133 tot 140)


Periode van geldigheid van 26/05/2014 tot 31/08/2020