help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energieprestaties van gebouwen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/11/2013
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/01/2014
Pagina:6943
Advies van de Raad van State 54300
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2014
Art. 1, 2° en 3°, art. 5, art. 13, 6° en art. 14, 2°: 01/01/2015

Art. 23 is van toepassing op dossiers waar de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd voor 1 januari 2014 en waar de EPB-aangifte op datum van inwerkingtreding van dit besluit nog moet worden ingediend.

Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot ...