help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 27 december 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van de door de advocaten bij te houden boekhouddocumenten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/12/2013
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/01/2014
Pagina:29
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2014

Overgangsbepalingen: art. 10 en 11

Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot ...