help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de administrateur-generaal van het agentschap Inspectie, Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed van 22 oktober 2013 houdende wijziging van het delegatiebesluit met betrekking tot de afdeling Toezicht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/10/2013
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/11/2013
Pagina:85356
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 22/10/2013

Periode van geldigheid van 22/10/2013 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.