help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 maart 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/03/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/04/2013
Editie:2
Pagina:24701
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 23/04/2013 (Rechtzetting)
    1) Opschrift van de akte, die de bekendmaking van het verslag aan de Koning voorafgaat (Franse tekst);

    2) Verslag aan de Koning en art. 1.
Advies van de Raad van State 52668
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 22/04/2013 tot ...
Opmerkingen Opschrift: de Franse tekst van het opschrift die de bekendmaking van het verslag aan de Koning voorafgaat is onjuist.