help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wetboek van economisch recht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/02/2013
Aard van de akte: Wetboek
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/03/2013
Editie:1
Pagina:19975
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Wat betreft de bepalingen van de oorspronkelijke wet (W 28/02/2013): 12/12/2013 (KB 08/12/2013, art. 1)
Wat betreft de bij andere wetten ingevoegde bepalingen: zie de analyse die de verschillende data vermeldt (06/09/2013, 12/12/2013...). Er dient ook nog rekening gehouden te worden met deze bijzondere punten:
-Art. I.13, 1° tot 5° en I.14: 22/09/2014 (zie het artikel 1bis van het KB 19/04/2014; BS 12/06/2014, eerste editie, p. 44470)
-Art. I.15: 01/07/2015 (zie het artikel 1quater van het KB 19/04/2014; BS 12/06/2014, eerste editie, p. 44470)
-Art. XI.1 tot XI.91: 22/09/2014 (zie het artikel 1bis van het KB 19/04/2014; BS 12/06/2014, eerste editie, p. 44470)
-Art. XI.92 tot XI.103: 22/09/2014 (zie het artikel 1ter van het KB 19/04/2014; BS 12/06/2014, eerste editie, p. 44470)
-Art. XI.104 tot XI.162 en XI.172 tot XI.178: 01/07/2015 (zie het artikel 1quater van het KB 19/04/2014; BS 12/06/2014, eerste editie, p. 44470)
-Art. XI.338: 22/09/2014 (zie het artikel 1bis van het KB 19/04/2014; BS 12/06/2014, eerste editie, p. 44470)
-Art. XI.339: 01/07/2015 (zie het artikel 1quater van het KB 19/04/2014; BS 12/06/2014, eerste editie, p. 44470)
-Boek XX en art. XX.1 tot XX.243 ingevoegd bij W 11/08/2017, art. 3: 01/05/2018 is de uiterste datum van inwerkingtreding.
-Opgepast : de dag dat boek VII, Titel 4, hoofdstuk 4 in werking treedt bepaalt de inwerkingtreding van art. 8, 9, 14 en 15 van KB van 28/03/2014 (BS 13/05/2014 p. 38693). Dit hoofdstuk treedt in werking op 01/11/2015 (KB 19/04/2014, art. 3, gewijzigd bij KB 28/06/2015, art. 2).


Periode van geldigheid van 06/09/2013 tot ...
Opmerkingen 1) Bijlagen bij een boek van dit Wetboek: ongeacht de wijze van nummering die gehanteerd wordt in het BS (vb.: "bijlage 1" of "bijlage I"), worden deze bijlagen op de volgende wijze genummerd:
- "bijlage VI.1" duidt op bijlage 1 van boek VI ;
- "bijlage VII.1" duidt op bijlage 1 van boek VII ;
- "bijlage XII.1" duidt op bijlage I van boek XII (men houdt geen rekening met de nummering van de bijlage in Romeinse cijfers) ;
- "bijlage XIV.1" duidt op bijlage 1 van boek XIV.
2) Art. I.22: twee artikelen met dit nummer (na bekendmaking van W 11/08/2017 in het BS van 11/09/2017)
3) Boek XIV omvattende de artikelen XIV.1 tot XIV.83 alsmede de bijlagen XIV.1 en XIV.2: opgeheven bij W 15/04/2018, art. 256, 2° (iwt.: 01/11/2018: uiterste datum).

Bijlage bij
Aard Datum    
W 28/02/2013