help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten wat betreft de registratie van aannemers


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 29/06/2012
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 18/07/2012
Page:39228
Avis du Conseil d'Etat 51441
Entrée en vigueur / Effet "op de datum dat hoofdstuk 5 van de wet van 7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen in werking treedt". Deze datum moet nog door de Koning bepaald worden.

Période de vigueur du 55/55/5555 au ...