help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 12 januari 2012 tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor het centrum voor menselijke erfelijkheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/01/2012
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/02/2012
Pagina:12940
Advies van de Raad van State 50407
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 09/03/2012 tot ...