help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Milieu-overeenkomst (lees: milieuovereenkomst) van 18 januari 2012 betreffende de afgedankte voertuigen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/01/2012
Aard van de akte: Overeenkomst
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/02/2012
Pagina:13191
  • 29/02/2012 (Rechtzetting)
    Ondertekenende partijen
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking (OBHG 29/04/2004 betreffende de milieuovereenkomsten, art. 6)

Duur: 5 jaar (overeenkomst, art. 39, § 2)

TT


Periode van geldigheid van 03/02/2012 tot 02/02/2017
Opmerkingen Behalve de voorliggende overeenkomst die als voorbeeld werd opgenomen, bevat de databank geen overeenkomsten gesloten in uitvoering van art. 7 van OBHG 29/04/2004 betreffende de milieuovereenkomsten.