help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 16. Dezember 1992 zur zweiten Aanpassung des Allgemeinen Ausgabenhaushaltsplanes der Deutschsprachigen Gemeinscahft für das Haushaltsjahr 1992

Decreet van 16 december 1992 houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/12/1992
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/09/1993
Pagina:21272
Advies van de Raad van State --