help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 17 september 1991 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 april 1964 betreffende de goedkeuring van een type van toestellen die radioactieve stoffen bevatten, bij toepassing van artikel 3.1.d/2 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Rechtsgrond
Artikel Aard Datum  
Gewijzigde teksten
Aard Datum