help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de administrateur-generaal van 20 september 2010 houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Recours au Conseil d'Etat
N° Rôle
Gén.
Objet Arrêt en suspension Arrêt au fond  
198429 (06/12/2010) Nietigverklaring - besluit van de administrateur-generaal van 20 september 2010 houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en de bijhorende inventaris waarbij o.m. de woning van 1769 gelegen te 3583 Beringen (Paal) Schoolstraat 26-28 onder ID R 21464 wordt opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. (Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2010)
219427 22/05/2012
Afstand