help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 11 augustus 1994 betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de militairen korte termijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/08/1994
Nummer: III
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/08/1994
Pagina:21379
Advies van de Raad van State 23546
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 3

Periode van geldigheid van ... tot 30/12/2013