help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 juni 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 1993 betreffende de bestrijding van paardenpest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/06/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/09/2009
Editie:2
Pagina:63816
Advies van de Raad van State 45598
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 05/10/2009 tot ...