help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

NIEUW OPSCHRIFT
[Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 houdende de subsidieregeling voor de tijdelijke gelijkschakeling van dagen economische werkloosheid voor de berekening van de eindejaarspremie voor werknemers van de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Departement Werk en Sociale Economie]
Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 houdende de subsidieregeling voor de tijdelijke gelijkschakeling van dagen economische werkloosheid voor de berekening van de eindejaarspremie voor werknemers van de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 29/05/2009
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 14/08/2009
Edition:2
Page:54290
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet Inwerkingtreding: 01/01/2009

Buitenwerkingtreding: oorspronkelijk bepaald op 31/12/2009 (art. 3) en uitgesteld tot 31/12/2010 (BVR 08/10/2010)

TT

Période de vigueur du 01/01/2009 au 31/12/2010