help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 houdende toewijzing van de personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen aan het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Economie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/05/2009
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/08/2009
Pagina:52738
Advies van de Raad van State 46259
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2009

Periode van geldigheid van 01/01/2009 tot ...