help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/05/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/06/2009
Editie:2
Pagina:44920
Advies van de Raad van State 46266
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: zie art. 3 en 4

Periode van geldigheid van 10/07/2009 tot ...