help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Verordening nr. 08/02 van 6 november 2008 tot vaststelling van de rekening 2006, bekrachtigd bij Collegebesluit nr. 08/417


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/11/2008
Nummer: 08/02
Aard van de akte: Verordening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/01/2009
Editie:3
Pagina:7080
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/01/2006 tot 31/12/2006
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.