help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de toewijzing van de goederen, de rechten en verplichtingen van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO) aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen en aan het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Analyse
Article  
Textes modifiants
Nature Date