help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 maart 2008 dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van de Vlaamse Reguleringsinstantie van de Elektriciteits- en Gasmarkt, van de Strategische adviesraad Vlaamse Onderwijsraad en van agentschappen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/03/2008
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/04/2008
Editie:1
Pagina:23362
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2006
Art. 1: 01/05/2002
Art. 3, 1°: 29/04/2004
Art. 3, 2°: 01/07/2005
Art. 3, 3°: 30/12/2005
Art. 3, 4°: 10/02/2006
Art. 3, 16° en 17°: 01/01/2007
Art. 3, 18°: 30/06/2004
Art. 3, 19°: 01/07/2006

Periode van geldigheid van 01/05/2002 tot ...