help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij van 29 februari 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de verantwoordelijken van de dienstverleningspakketten en van de coördinerende dienstverleningspakketten en van de projectleiders van de staf algemeen directeur - integraal waterbeleid, de afdelingen algemene zaken, rapportering water, economisch toezicht, ecologisch toezicht, operationeel waterbeheer, kennisbeheer en lucht, milieu en communicatie


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 29/02/2008
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 13/03/2008
Page:15298
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/03/2008

Période de vigueur du 01/03/2008 au 14/03/2009
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.