help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 15 oktober 1964 tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 april 1962, houdende vaststelling van modaliteiten van de stages tot het bekomen van het brevet van verpleegassistent of verpleegassistente en van het brevet van verpleegassistent of verpleegassistente, specialiteit psychiatrie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/10/1964
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/11/1964
Pagina:11955
Advies van de Raad van State 9030