help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 augustus 2007 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Gent


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/08/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/09/2007
Pagina:46274
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2007

Periode van geldigheid van 01/09/2007 tot ...