help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 september 1955 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 13 maart 1954 betreffende de herziening van de tuchtstraffen, wegens hun gedragingen tijdens de vijandelijke bezetting, genomen ten aanzien van de personen bedoeld bij artikel 1, 2°, van de besluitwet van 8 mei 1944 betreffende de openbare ambten en ten aanzien van sommige leden van de rechterlijke orde, van de officieren en agenten van de gerechtelijke politie bij de parketten en van het personeel van de parketten en van de griffies


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/09/1955
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/09/1955
Pagina:5666
Advies van de Raad van State 4813