help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

Citeertitel: "Bodemdecreet van 27 oktober 2006"


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 27/10/2006
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 22/01/2007
Page:2579
Avis du Conseil d'Etat V
Entrée en vigueur / Effet 01/06/2008 (BVR 14/12/2007, art. 236)
Art. 176, § 2: 01/07/2009 (BVR 08/05/2009)

Période de vigueur du 01/06/2008 au ...
Remarques Standaardprocedures: vast te stellen door de Vlaamse Regering (met ministeriële delegatie; zie BVR 14/12/2007, art. 7) en bij ontstentenis van dergelijke standaardprocedures wordt het verwezen naar een code van goede praktijk; zie dit bodemdecreet, art. 28, 38, 44, 47, 62, 67, 71, 84 (opgeheven sinds 01/01/2015), 125 en 138 (lijst bijgewerkt op 01/07/2015, datum van de bekendmaking bij uittreksel van MBVO 08/06/201