help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 25 mei 1971 tot aanvulling van artikel 32 van de wet van 29 mei 1959 betreffende het kleuter-, lager, middelbaar, normaal-, technisch, kunst- en buitengewoon onderwijs, zoals het gewijzigd werd door artikel 21, § 6, van de wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/05/1971
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/07/1971
Pagina:8584
Advies van de Raad van State U - D