help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 december 2006 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A van de Pool van de zeelieden ter koopvaardij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/12/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/01/2007
Pagina:1048
Advies van de Raad van State 41304
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2004

Periode van geldigheid van 01/12/2004 tot 31/12/2013