help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 februari 1971 tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/02/1971
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/04/1971
Pagina:5460
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/1971 ("de eerste dag van de maand die volgt op zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/05/1971 tot ...