help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Gebruik het huidige zoekscherm alleen in de volgende gevallen :
  • u kent het rolnummer van een beroep ingediend tegen een reglementaire akte, u wilt weten of het beroep al geleid heeft tot een arrest van de Raad van State en u wilt dit arrest lezen;
  • u kent het nummer of de datum van het arrest van de Raad van State betreffende een beroep ingediend tegen een reglementaire akte en u wilt dit arrest lezen vooraleer te navigeren naar ‘Chrono’ om daar de gegevens te consulteren betreffende de bestreden akte.
Om in de andere gevallen te weten of er beroepen zijn ingediend bij de Raad van State tegen een reglementaire akte, gebruikt u dit zoekscherm niet maar zoekt u de reglementaire akte op in de databank ‘Chrono’.