help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

Article / Artikel 634

Wetboek van vennootschappen

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Directe wijzigingen aangebracht aan dit artikel
         
Remplacé par - Vervangen door   Inwerkingtreding : 12/06/2017
Article / Artikel 13   W 17/05/2017
Modifié par - Gewijzigd door      
Article / Artikel 1   KB 13/07/2001