help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

Article / Artikel 48

Programmawet (I) van 26 december 2015

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Directe wijzigingen aangebracht door dit artikel
         
Modifie - Wijzigt   Inwerkingtreding : 01/01/2016
Annexe / Bijlage

Opheffing van de rubriek 51-2 – Fonds betreffende de diverse niet-fiscale ontvangsten bestemd voor het Zilverfonds
  W 27/12/1990